Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

h   Stukken betreffende de bedrijven en gilden
489
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende de instructie en inkomsten van de directeur van de stadsklok- en geschutgieterij
1771-1777
1 omslag
In 1771 was dit bedrijf door de stad Amsterdam overgenomen
490
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende de gilden van Amsterdam
1749-1778
1 omslag
a
Stukken betreffende een door Zijne Hoogheid te benoemen commissie uit de vroedschap, voor wie de gilden hun klachten kunnen brengen,
1749
3 stukken
b
Stukken betreffende het verzoek van Jan Meyer, gildeknecht van het zilversmidsgilde, om als knecht te worden "geconsidereerd" door de burgemeesters, ofschoon hij niet geheel voldoet aan de eisen van de wet,
1777
2 stukken
c
Stukken betreffende het rekest van overlieden, van de huidekopers, looiers- en schoenmakersgilden in verschillende steden in de provincie Holland om verbod van invoer van buitenlands schoenwerk, gedrukt,
1776-1778
4 stukken
d
Kopieën van rekesten van het chirurgijnsgilde,
ca. 1756 en 1763
2 stukken