Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

j   Stukken betreffende de stedelijke financiën
491
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende het verhandelde ter thesaurie-ordinaris, met enige bijlagen. Met een stuk betreffende de staat van de thesaurie-ordinaris in 1778
1750-1751,
1 omslag
1753,
1 omslag
1755,
1 omslag
1778
1 omslag
492
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende de verbetering van de financiën van de stad Amsterdam
ca. 1751
1 omslag
493
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende de Liberale gift (voornamelijk te Amsterdam)
ca. 1752
1 omslag
494
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck en andere stukken betreffende de verponding en de taxatie van de nieuwe getimmerten en gemelioreerde percelen te Amsterdam
1748-1760
1 omslag
495
Specificatie van het getal en de huren van de huizen in de zestig binnen- en vijf buitenwijken van de stad
z.d.
1 stuk
496
Stukken betreffende de verlenging van de grondhuur van de tuinen en de Nieuwe Plantage, met bijlagen, lopende over de jaren 1632 tot 1682
ca. 1764
1 omslag
497
Aantekening van E. de Vrij Temminck betreffende het tractement en de werkzaamheid van de deurwaarders van de gemene middelen van Amsterdam, volgens de resolutie van Gecommitteerde Raden
1755
1 stuk
498
Stukken met kantaantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende de accijns op de wijnen
1748-1750
1 omslag
499
Aantekening van E. de Vrij Temminck over een proces, tegen de stad gevoerd omtrent de verkoop van vaste goederen
ca. 1781
1 stuk
Dit proces werd tegen de stad gevoerd, aangezien de koper Hendrik Mathijs noch zijn borgen in staat waren te betalen