Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

n   Stukken betreffende het huis van Oranje
504
"Oranje. Rakende de aanstelling van Prins Willem V 't geen bij zijn afsterven is geresolveerd en verder deeze materie raakende"
1747-1785
5 omslagen
a
Stukken betreffende de aanstelling van Willem IV en de opvoeding en installlatie van Willem V, met op sommige stukken aantekeningen van H. Fagel,
1747-1766
 
b
Publicaties van belangrijke gebeurtenissen in het huis van Oranje, voornamelijk reglementen voor rouw van leden van het stadsbestuur, gedrukt
1751-1758
 
c
Stukken betreffende de begrafenis van H. Koninklijke Hoogheid, gedrukt,
1759
 
d
Verdedigng van de hertog van Brunswijk in zake de akte van consulentschap, gedrukt,
1784
 
e
Translaat-missive van de koning van Pruisen, gericht aan H.Ho.Mo Staten-Generaal, rakende de conservatie van de rechten en prerogatieven van zijne Hoogheid, gedrukt,
1784
 
505
Stukken betreffende de doopplechtigheden bij de geboorte van een prinses van Oranje in 1770, en van de erfprins in 1772, verder stukken betreffende schenkingen en leningen, aan het huis van Oranje gedaan, met een credentiebrief van burgemeesters en regeerders van Amsterdam voor E. de Vrij Temminck om sessie in de vergadering van de Staten van Holland te nemen
1770,
1 omslag
1772
1 omslag
506
"Papieren rakende het verblijf van Hunne Doorl. Kon. Hoogheden binnen Amsterdam"; enige persrevisies van Amsterdamse couranten, door J. Wagenaar gezonden aan de hoofd-officier mr. Is. Sweers en door deze verbeterd en aangevuld
1768
1 omslag
507
Resolutie van de Staten van Holland betreffende de dagvaarding van de procureur-generaal contra T. van Brussel en H. de Koning, wegens belediging van de erfstadhouder, gedrukt
1783
1 stuk