Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

o   Gemenelandszaken

1   Stukken betreffende de betrekkingen tot het buitenland
508
Stukken betreffende het commercietractaat tussen Amsterdam en Amerika (consideraties van de pensionaris Van Berckel, memorie van E. de Vrij Temminck in zake het onderhoud met de stadhouder over deze kwestie)
1780
5 stukken
509
Lijst van de koopvaardijschepen, genomen en in Engeland opgebracht na het manifest van 20 december 1780
1780
1 stuk
510
Stukken betreffende een bondgenootschap met Engeland, o.a. een brief van lord Holderness aan Yorke, een extract hieruit van de hand van De Vrij Temminck, een kopie van het tractaat van Aranjuez (met in dorso een aantekening van Hendrik Fagel) en andere stukken
1752-1756
2 stukken
511
Stukken betreffende de Schotse brigade
1775-1776
1 omslag
Zie ook inv.nr. 521
512
Stukken betreffende de differenten met de pensionaris Van Berckel naar aanleiding van de Schotse brigade
1775-1776
1 omslag
513
"Discours met den Heer van Lijnden met gedeputeerden in het Logement van Amsterdam", betreffende zijn weigering om als gezant naar Wenen te gaan, geschreven door A. van Slingelandt, met notities van E. de Vrij Temminck
1781
1 stuk
514
Memorie door Anthony Hattinga, opgesteld "wgens het openen der Schelde", met begeleidend schrijven aan E. de Vrij Temminck
1782
2 stukken
515
Stukken betreffende het oproer te 's-Gravenhage in verband met de conferentie van de Amsterdamse pensionaris mr. C.W. Visscher en baron Van Thulemeyer, gezant van Pruisen
1782-1783
1 omslag