Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

B   Burgemeester van Amsterdam

o   Gemenelandszaken

p   Diverse stukken
545
Lijst der kerkstoelen, begeven door burgemeester De Vrij Temminck
1750-1785
1 stuk
545A
Aantekening van E. de Vrij Temminck betreffende de Roomse kerken binnen Amsterdam
z.d.
2 stukken
545B
Stukken en aantekeningen betreffende de zitplaatsen en de graven in de kerken, benevens aantekeningen betreffende ontvangst en uitgaven van de Oude en de Niewe Kerk in 1752, 1753 en 1754
1752-1774
1 omslag
546
Aantekening van E. de Vrij Temminck betreffende de salarissen van de schrijvers van de Amsterdamsche Courant
[na 1778]
3 stukken
547
Stukken betreffende het drukken en schrijven van couranten en libellen
1643-1783
1 omslag
548
Memorie van Hertzberg betreffende de licentie van de dagbladschrijvers ten aanzien van de Prins van Oranje
1784
1 stuk
549
Minuut-missiven van het Ho van Holland aan de officier van Amsterdam en antwoord hierop betreffende het verspreiden van pasquillen bij gelegenheid van de begrafenis van Daniël Raap
1754
6 stukken
550
Stuk betreffende de vernietiging van de bij de brand van 1762 beschadigde notariële minuten
1763
1 stuk