Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

C   Lid van de Raad van State
551
Stukken betreffende de commissie van E. de Vrij Temminck en mr. D.H. Verelst, als leden van de Raad van State "tot 't doen der verpachting van de gemeene middelen en 't visiteren der fortificatiën en magazynen langs de Maes", met enige stukken, met dorsale aantekeningen van Govert van Slingelandt betreffende het uitdiepen van de Nederrijn en de IJssel
1745
1 omslag
552
Stukken betreffende de commissie van E. de Vrij Temminck en E.F. baron van Lintelo van Stedum, als leden van de Raad van State, tot het verpachten van de gemene middelen en visitatie van de fortificaties en magazijnen in Staats-Vlaanderen en het kwartier van Brabant langs de Schelde
1746
1 omslag
553
Akte van indemniteit van de Raad van State voor E. de Vrij Temminck, requesten, memories, brieven en andere stukken, ontvangen bij op opgemaakt door E. de Vrij Temminck en baron Van Lintelo als gecommitteerden van de Raad van State in Vlaanderen
1746
1 omslag
554
Stukken betreffende de verpachting van de gemene middelen in de stad en het markiezaat van Bergen op Zoom en stad en lande van Steenbergen door E. de Vrij Temminck en E.F. baron van Lintelo van Stedum, gecommitteerden van de Raad van State
1746
1 omslag
555
Stukken betreffende de uitgaven gedaan door Willem Falck, bode ter generaliteit, ten behoeve van E. de Vrij Temminck en E.F. baron van Lintelo van Stedum, gedeputeerden van de Raad van State in Vlaanderen
1746
1 omslag
556
Wekelijkse sterktelijsten van de verschillende regimenten in garnizoen te Bergen op Zoom
1746
5 stukken
557
Project voor een straatweg van Den Bosch tot Luiks grondgebied, opgesteld door E. de Vrij Temminck
[na 1741]
1 stuk
558
Kopie van de "Harange", gehouden door Onno Zwier van Haren, lid van de Raad van State, in de vergadering van Haar Hoog Mogenden, bij het indienen van de petitite van oorlog
1747
1 stuk
559
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende zijn zending met Jacob Philips van den Boetzelaer en Hendrik van Hoorn van Warmenhuysen, gecommitteerd wegens de Raad van State naar Friesland, Stad en Lande en Drenthe, hierbij ook notities over een vroegere zending van Matthias Lambert singendonck, Hendrik Emilius van Hoorenbeek, Sicco van Goslinga en Willem Baats naar Stad en Lande in 1726
1748
1 omslag