Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

F   Bewindhebber der O.I.C.
563-567
Stukken, bevattende vele aantekeningen van E. de Vrij Temminck, de Oost-Indische Compagnie betreffende
1727-1785
5 pakken
Met inhoudsopgave van dr. H.T. Colenbrander. Deze stuken waren in de inventaris, door Aelbrecht van Slingelandt opgemaakt van de stukken van Egbert de Vrij Temminck en hemzelf, inv.nr. 412, als volgt beschreven:
 • Derde plank. Oost-Indische Compagnie. Drie lijsten of Reglementen waar na een yder zig moet gedragen omtrend 't mede neemen zyner goederen, de eene van 't jaar 1717, de tweede van 't jaar 1742, en de derde van 't jaar 1750
 • Vierde plank. Notitiën van de verkoopingen van 't jaar 1749 tot 't jaar 1772
 • Vijfde plank. Papieren raakende de redressen van de beheering van dezelve
 • Vijfde plank. Calculative staten van dezelve a. 1771, 1772, 1773
 • Agste plank. Generaale staten
 • Locquet 14. N. 68. Octrooyen, Artikelbrief en andere generale ordres
 • Locquet 34. N. 141. Verkopingen en carga's
 • Locquet 34. N. 142. Finantie
 • Locquet 38. N. 150. Negociatiën van 1781 en 1782
 • Locquet 39. N. 152. Rakende de subsidie en herstel van 't verval anno 1784
 • Locquet 39. N. 153. Over de oorlogsschepen na de Oost-Indiën te zenden
 • Locquet 35. N. 143 tot 147. Locquet 36. N. 148. Locquet 37. N. 149. Allerhande zaaken van de O.I. Compagnie
563
GEEN BESCHRIJVING
 
564
GEEN BESCHRIJVING
 
565
GEEN BESCHRIJVING
 
566
GEEN BESCHRIJVING
 
567
GEEN BESCHRIJVING
 
568
Aantekening van de opbrengst van de veilingen van de Oost-Indische Compagnie, gehouden ter plaatse van de verschillende kamers
1749-1772
1 pak
Zie ook inv.nr. 567 (sub nr. 69)
569
Extract-resoluties van de Staten van Holland en de Staten-Generaal, adviezen van Gecommitteerde Raden, adressen van de Bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie en andere stukken betreffende het sluiten van een lening door de Oost-Indische compagnie, onder garantie van de Staten van Holland
1781-1783
1 omslag
570
Aantekeningen betreffende het gebied van de Oost-Indische compagnie in Azië en Afrika
z.d.
2 stukken