Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

IX   Egbert de Vrij Temminck

G   Varia
571
"Extract uyt de Registers van den Hove, van missiven, advysen en anders van een aan den Hove etc., beginnende met den 28e september 1557 en eyndigende met ultimo december 1713"
1557-1713
1 deel
572
Aantekening van E. de Vrij Temminck betreffende het geschil tussen de advocaat-fiscaal Van der Esch en de Raad van Brabant
1768
1 stuk
573
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende het ceremonieel bij de verkiezing van een president van de Hoge Raad
1754
2 stukken
574
Stukken betreffende het testament van Jacobus Tichelaar
1739
1 stuk
575
Concept-missive aan de Staten-Generaal met verzoek "om authorisatie tot het verleenen van permissie aen den capitein Van Hoogwerf om eenige koopmanschappen te mogen medenemen tot het verruylen van de nodige ververzingen op de kust van Africa" (vermoedelijk verzonden door een admiraliteitscollege)
1768
1 stuk
576
"Memorie over den Neder Rhijn en IJssel" . Stuk betreffende het overleg van Holland met Utrecht, Gelderland en Overijssel over de bevaarbaarmaking van Lek, IJssel en Nederrijn, gedrukt
[ca. 1767]
1 stuk
577
Lijst der tollen in de Sont
1645
1 stuk
578
"Mémoire présenté par le Sr. Chudley, envoyé Extra Ordinaire de S.M. Britannique, à M. les Etats Généraux"
1682
1 stuk
579
Engelse kopie en Franse vertaling van een brief van David Hume aan lord Hardwicke, d.d. 23 juli 1764 over het tractaat van Dover in 1670, met begeleidend schrijven van Bentinck aan N.N.
1765
1 stuk
580
"Considérations qui peuvent servir à donner quelque idée des mesure préalables que les alliez devroient concerter entre Eux pour régler leur conduîte au congrès de Cambray" , gedrukt
z.d.
1 stuk
581
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck uit het college van professor Buurman over Vaderlandse geschiedenis over de jaren 1581 tot 1715
1767-1771
5 stukken
582
Resoluties en excerpten uit de Staatkundige Geschriften van mr. S. van Slingelandt ("Excerpta uyt de memoriën van den hr. Slingelandt", excerpta door De Vrij Temminck uit de "defecten enz." met daarop betrekking hebbende resoluties en uit "de constitutie van H.H.M." met desbetreffende resoluties
z.d.
1 omslag
583
Kroniek van de vroegste tyden af tot 1706, door E. de Vrij Temminck geschreven
z.d.
1 deel
583A
Kroniek, doch in andere bewoordingen en lopende tot de dood van prins Willem IV in 1752, eveneens door E. de Vrij Temminck geschreven,met aantekening over de Franse politiek ten opzichte van de Zuiderlijke Nederlanden
z.d.
17 katernen
584
Aantekeningen van E. de Vrij Temminck betreffende de staatsinstellingen van de Republiek, de Nederlandse geschiedenis en extracten uit de resoluties van de Staten-Generaal en de Staten van Holland over de jaren 1524 tot 1734
z.d.
1 deel
585
Lof- en eredichten op burgemeester Egbert de Vrij Temminck
1774-1785
1 omslag