Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

XI   Hendrik Fagel
2e griffier van de Staten-Generaal, 1742-1744. 1e griffier van de Staten-Generaal, 1744-1790
589
Brieven van prins Willem V aan de griffier Hendrik Fagel, met bijlagen
1776
1 omslag
1779 - 1783
1 omslag
Hierbij bevindt zich een enkel minuut van antwoord van Fagel
590
Missiven van de hertog van Brunswijk aan de griffier Hendrik Fagel
1776
4 omslagen en 1 stuk
1760 - 1783
4 omslagen en 1 stuk
a
1760
1 stuk
b
1779
1 omslag
c
1781
1 omslag
hierbij enige minuten van brieven van Fagel aan Brunswijk en enige bijlagen, w.o. brieven van N.E. Arbin, uit Kopenhagen aan de griffier Fagel gericht
d
1782
1 omslag
e
1783 januari - mei
1 omslag
591
Brieven van de griffier Hendrik Fagel aan prins Willem V en aan de hertog van Brunswijk, kopieën en minuten
1780
1 omslag
592
Brieven van de griffier Hendrik Fagel aan de hertog van Brunswijk, kopieën en minuten
1781 - 1783
1 omslag
593
Brieven van de raadpensionari P. van Bleiswijk aan de griffier Hendrik Fagel aan de hertog van Brunswijk, kopieën en minuten
1781 - 1783
1 omslag