Familie-Archief van Slingelandt-de Vrij Temminck

Beschrijving van de archiefbestandelen

X   Pieter van Bleiswijk
Pensionaris van Delft, 1752-1772; Raadpensionaris van Holland, 1772-1787
609
Stukken betreffende het geschil tussen de Staten van Zeeland en de Generaliteit over het eigendomsrecht van de Hoofdplaat, de IJzendijksche schorren en ander aangeslibd land
1765-1777
1 omslag
610
Stukken betreffende het geschil tussen de Staten van Holland en Zeeland over het recht van Holland op de collaterale successie van boedels van Zeeuwse raden en ministers in de gemene hoven van justitie
1769-1774
1 omslag
611
Brieven van de raadpensionaris van Zeeland, J.M. Chalmers aan de Hollandse raadpensionaris P. van Bleiswijk, aantekeningen en minuten van de laatste betreffende de onderhandeling over een geldlening aan Zeeland, aflossinge van oude leeningen en andere stukken de financiën van Zeeland betreffende
1773-1786
1 omslag
Op één van de stukken de aantekening: "aan de Pens. v. Berkel". Zie ook hiervóór bij Egbert de Vrij Temminck, in.nr. 519
612
Extract-resoluties van de Staten van Zeeland betreffende het tegengaan van misbruiken met de zeebrieven
1779
2 stukken
613
Kopie-missive van P. van Bleiswijk aan de Zeeuwse raadpensionaris J.M. Chalmers betreffende de vervulling van de gezantschapspost aan het Hof van Engeland
1783
1 stuk
614
Extract van een brief uit Essequebo betreffende de overval van een plantage door slaven
1772
1 stuk
615
Kopie van een rekest van inwoners van Demerary en Essequibo aan de prins van Oranje, met verzoek om vrij vaart op West-Indië, en andere stukken dit rekest betreffende
1773
3 stukken
616
Stukken betreffende het opeisen van militairen en slaven, uit Demerary en Essequibo gevlucht naar de naburige bezittingen van de koning van Spanje
1777
2 stukken
617
Stukken betreffende het geschil tussen de Staten van Holland en Zeeland over het ontrekken van de producten van gehypothekeerde plantages in Essequibo, Demerary en Suriname aan de last der hypotheek
1777-1778
1 omslag