Familie Boreel, 1443-1931; Familie Pels, 1571-1862; Stichting Frankendaal, 1637-1877
H. Spijkerman
©1992
Nationaal Archief
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Collectie Boreel
Periode:
1443-1931
Archiefbloknummer:
1132
Omvang:
6,8 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Dit familiearchief bevat naast particuliere stukken ook ambtelijke stukken en politieke briefwisseling van diverse leden van de familie uit de 17e eeuw, met name betreffende diplomatieke functies.