Inventaris van het archief en andere bescheiden en handschriften van de Raadpensionaris van Holland mr. Laurens Pieter van de Spiegel, 1787-1795
N.N.
© 1895
Nationaal Archief
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Van de Spiegel
Periode:
1229-1816
Archiefbloknummer:
3547
Omvang:
17,7 m
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Laurens Pieter van de Spiegel (1736-1800) beklede vanaf 1759 verschillende hoge bestuurlijke functies in Zeeland. Tussen 1787 en 1795 was hij raadpensionaris. Zijn archief bevat stukken zowel van als over hem. Een groot aantal stukken betreft de VOC.