Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)
Lennart Bes
©2002
Nationaal Archief, Den Haag
Deze inventaris is geschreven in het Nederlands.
Beschrijving van het archief
Naam archief:
Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records)",
(1647) 1664 - 1825 (1852)
Archiefbloknummer:
-
Omvang:
64 m
Archiefbewaarplaats:
Tamil Nadu Archives Chennai
Archiefvormer(s):
VOC-kantoor Malabar en rechtsopvolgers;
VOC-kantoor Coromandel en rechtsopvolgers;
VOC-kantoor Surat en rechtsopvolgers;
VOC-kantoor Bengalen en rechtsopvolgers
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De archieven bestaan uit de overblijfselen van de administratie van de VOC - factorijen in Cochin, Nagapatnam/Pulicat, Surat en Chinsura/Hooghly, hoofdvestigingen van achtereenvolgens de kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengal, en hun rechtsopvolgers. Ze beslaan de periode 1643 - 1852. De archieven van Cochin zijn relatief compleet en bevatten ook de administratie van de weeskamer. Met betrekking tot Surat en Chinsura/Hooghly zijn slechts fragmenten van de archieven bewaard gebleven. Van de administratie van Nagapatnam/Pulicat is vrijwel niets over.