Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De VOC in India
De VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) werd opgericht in 1602 toen verschillende concurrerende handelscompagnieën fuseerden. De onderneming omvatte zes kamers (vestigingen) in de Republiek (ook aangeduid als patria, "vaderland"): Amsterdam, Zeeland (zetelend te Middelburg), Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. De directie van de Compagnie werd aangeduid als de Heeren XVII en bestond uit afgevaardigden van de zes kamers. Het hoofdkwartier van de VOC in Azië was gevestigd te Batavia (het tegenwoordige Jakarta) op het eiland Java, waar de Gouverneur - Generaal en Raden (ook wel de Hoge Regering genoemd) het hoogste gezag vormden. De Compagnie was actief in India gedurende haar gehele bestaan (dat duurde tot 1795) en importeerde er onder meer Japans koper, hetgeen Indiase stoffen opleverde die in de Indonesische archipel konden worden verkocht. De VOC richtte talloze handelsstations op aan de kusten en ook enkele binnenlands gelegen posten. Met tijdelijke uitzondering van Vengurla (direct ten noorden van Goa gelegen) vormden de Indiase vestigingen in bestuurlijk opzicht onderdeel van vijf kantoren (administratieve regio's): Surat, Malabar, Ceylon, Coromandel en Bengalen. Deze waren alle ondergeschikt aan het bestuur in Batavia (dat op zijn beurt verantwoording verschuldigd was aan de Heeren XVII). Na de opheffing van de VOC bestuurden verschillende opeenvolgende overheidsinstanties in Nederland de enkele overgebleven vestigingen in India totdat deze aan de Britten werden overgedragen in 1825. De rechtsopvolgers van de VOC waren: Comité tot de Zaken van de Oost - Indische Handel en Bezittingen, 1796 - 1800; Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen, 1800 - 1806; Ministerie van Koophandel en Koloniën / Marine en Koloniën, 1806 - 1810; Hollandse Divisie bij het Ministerie van Marine en Koloniën te Parijs, 1810 - 1814 (tijdens deze periode was Nederland door Frankrijk geannexeerd); Ministerie van Koloniën, vanaf 1814.