Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Surat
Het kantoor Surat (min of meer de huidige deelstaat Gujarat) werd bestuurd door een Directeur (een soort Gouverneur, maar zonder territoriale macht) en Raden, zetelend in de stad Surat. Stoffen vormden het belangrijkste handelsproduct van de regio. De eerste Nederlandse contacten met het gebied dateren uit 1602, maar pas in 1617, nadat toestemming was verleend door de Mughals, vestigde de VOC een permanente post in Surat. Andere handelsvestigingen werden opgezet te Bharuch, Ahmadabad, Vadodara, Cambay, Burhanpur en Agra (Hindustan). Tussen 1673 en 1676 behoorde Vengurla ook tot Surat. Gedurende de perioden 1781 - 1784 en 1795 - 1818 werden de posten bestuurd door de Britten om definitief aan hen overgedragen te worden in 1825.