Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van het archief

Archiefvorming

Geschiedenis van het archief

Cochin
Soms aangeduid met "Cochin Records", vormen inv. nrs. 1 - 1633 (uitgezonderd inv. nrs. 601, 799, 924, 977, 981, 1057, 1307 en 1612 - 1621) en 1672 de archieven van de vestiging in Cochin (Malabar) en zijn rechtsopvolgers. Afgezien van materiaal in de categorie documentatie (voornamelijk gedrukte werken), dateren ze uit de jaren 1664 - 1822. Het grootste gedeelte komt echter uit de achttiende eeuw. Dit zijn de enige archieven van een Nederlandse vestiging in India die relatief intact zijn. Het is zelfs zo dat de stukken die nu nog bestaan vrijwel geheel overeen komen met een originele inventaris van de Cochin - archieven die hoogstwaarschijnlijk is opgesteld in of rond 1795 toen Cochin werd overgegeven aan de Britten. Dit manuscript is inv. nr. 1629 van de "Dutch Records" in de Tamil Nadu Archives en is later gepubliceerd als Catalogus van Hollandsche handschriften, brieven, en officieele stukken (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 6) onder redactie van P. Groot (Madras, 1909). Het lijkt erop dat deze archieven na 1795 gedurende nog enige tijd in Cochin zijn gebleven aangezien nieuwe stukken werden toegevoegd tot en met 1822. Deze latere documenten betreffen de Nederlandse aanwezigheid in Cochin na 1795 en hebben grotendeels te maken met de weeskamer of juridische zaken. Op een onbekend moment werden alle archieven overgebracht naar Calicut, hoofdstad van het Britse Malabar district, en in 1891 vond een verhuizing plaats naar het Central Record Department van het bestuur zetelend in Fort St. George te Madras (Chennai), een voorloper van de Tamil Nadu Archives. Inv. nr. 1672 heeft een andere beheersgeschiedenis, zie hiervoor de sectie over Surat.
Zoals gezegd werd de vroegste bekende inventaris van de Cochin - archieven waarschijnlijk opgesteld rond 1795. Hoewel dit werk geen identificatie - nummers toekent aan de afzonderlijke stukken, geeft het een goede indruk van de oorspronkelijke structuur van de archieven, omdat het de verschillende soorten documenten in afzonderlijke series indeelt. Na enkele onsuccesvolle pogingen in de Calicut - periode publiceerde het Britse bestuur een Engelstalige catalogus van de Cochin - archieven, inclusief de stukken toegevoegd na 1795 (en enkele documenten afkomstig van het VOC - kantoor Coromandel): Press List of Ancient Dutch Records, From 1657 to 1825, opgesteld door de Katholieke priester A.J.M. Heyligers voor of rond 1900. Tegen deze tijd waren de archieven klaarblijkelijk geheel chronologisch herordend en genummerd (inv. nrs. 1 - 1632D), waarbij de originele structuur verloren was gegaan. De Press List betreft in feite een plaatsingslijst (simpelweg beginnend met het vroegste stuk en eindigend met het jongste zonder enige seriële verdeling), bestaande uit korte beschrijvingen van elk inv. nr. en uitgebreide opmerkingen bij bepaalde stukken die blijkbaar als belangrijk werden beschouwd. In 1916 werd de List of Volumes of Dutch and Danish Records Preserved in the Madras Record Office uitgegeven te Madras. Dit werk, dat min of meer bestaat uit de korte beschrijvingen uit de Press List, bevat ook beschrijvingen van enkele nog niet eerder vermelde stukken, waarvan inv. nrs. 1632E - 1633 Malabar betreffen.
Een klein gedeelte van de Cochin - archieven is uitgegeven in de serie Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records (nrs. 1 - 15):
  • 1. Gedenkschrift of memorie van J.V. Stein van Gollenesse, commandeur op de Malabaarsche Kust, samengesteld in het jaar 1743 A.D., red. A.J. van der Burg (Madras, 1908), inv. nr. 371.
  • 2. Officieel afschrift van het oorspronkelijk gedenkschrift geschreven in 1781 A.D. door Adriaan Moens, buitengewoon lid van den Hoogen raad, gouverneur en directeur van de Malabaarsche Kust, Canara en Wingurla, nagelaten aan zijnen opvolger, red. P. Groot (Madras, 1908), inv. nr. 1156A.
  • 3. Memorie van den afgaanden commandeur Frederik Cunes aan desselfs vervanger den Weledelen Heer, aankomende commandeur Casparus de Jong overgegeven de dato laatsten December 1756, red. P. Groot (Madras, 1908), inv. nr. 593.
  • 4. Memorie van den raad ordinair van Nederlandsch - Indiën en geëligeerden goeverneur van Ceilon Johan Gerard van Angelbeek aan zijn opvolger in het bestuur van Malabaar den Heer Jan Lambertus van Spall overgegeven 1793, red. P. Groot (Madras, 1908), inv. nr. 1425.
  • 5. Verhaal van den nabab Aider Alij Chan van 1763, red. P. Groot (Madras, 1908), inv. nr. 720.
  • 6. Catalogus van Hollandsche handschriften, brieven, en officieele stukken, red. P. Groot (Madras, 1909), inv. nr. 1629.
  • 7. Copie memorie door den afgaanden commandeur Cornelius Breekpot aan desselfs vervanger den Edelen Heer aankomende titu. - gouverneur en directeur Christiaan Lodewijk Senff overgegeven de dato laatste Februarij 1769, red. J. Fruytier (Madras, 1909), inv. nr. 885.
  • 8. Dagboek der gebeurtenissen gedurende den oorlog met den Zammorijn (4 December 1716 - 25 April 1717), red. P. Groot (Madras, 1910), inv. nrs. 97 - 99.
  • 9. Uittreksels uit de algemeene transports van de jaren 1743, 1761 en 1780, red. P. Groot (Madras, 1909), inv. nrs. 358, 674, 1136.
  • 10. Dag Register gehouden door het hoofd der expeditie D.E. capitein Johannes Hackert geduurende den train tegen den koning van Trevancoor beginnende den 18 October 1739 en eijndigt den 8 Junij 1740, red. A.J. van der Burg (Madras, 1909), inv. nr. 287.
  • 11. Memorie nagelaten door den afgaande E.E. commandeur Casparus de Jong aan desselfs vervanger den E.E. Agtb. Heer Godefridus Weijerman, gedagteekend den 7 Maart 1761, red. P. Groot (Madras, 1910), inv. nr. 673.
  • 12. Memorie door den afgaanden commandeur Godefridus Weijerman aan desselfs vervanger den WelEdelen Heer aankomende commandeur Cornelis Breekpot overgegeven de dato 22 Februarij Ao 1765, red. P. Groot (Madras, 1910), inv. nr. 772.
  • 13. The Dutch in Malabar Being a Translation of Selections nrs. 1 and 2 with Introduction and Notes, red. A. Galletti, A.J. van der Burg en P. Groot (Madras, 1911) (herdruk: New Delhi, 1984), inv. nr. 371, 1156A.
  • 14. Officieel afschrift van het oorspronkelijk gedenkschrift geschreven in 1677 A.D. door Hendrik Adriaan van Rheede commandeur over de kusten Malabaar, Canara en Wingurla nagelaten aan zijnen opvolger (red. A.J. van der Burg) (Madras, 1911), inv. nr. 7.
  • 15. Verklaringen van brieven gezonden van Negapatnam, red. P. Groot (Madras, 1911), inv. nrs. 471, 613.
Al deze publicaties dragen tevens Engelse titels, maar afgezien van nr. 13 is de inhoud van alle uitgaven geheel in het Nederlands.