Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de inventarisatie
Deze inventaris beoogt een reconstructie van de oorspronkelijke ordening van de archieven. De huidige versie van de inventaris is voorlopig in de zin dat de reconstructie vooralsnog provisioneel en gedeeltelijk is. De definitieve versie zal pas beschikbaar zijn nadat alle 1763 afzonderlijke inv. nrs. grondig zijn bestudeerd en op de juiste wijze beschreven. In de huidige, voorlopige inventaris is de identificatie van de afzonderlijke inv. nrs. gebaseerd op reeds bestaande overzichten (zie de inleidingen bij de verschillende archieven) en een fysieke beoordeling van elk nummer (uitgevoerd in 2000 - 2001). Dit laatste behelst voornamelijk de originele opschriften op de kaften voorzover deze nog aanwezig zijn.
De reconstructie van de archieven zoals die in deze voorlopige inventaris gegeven wordt, is zo veel mogelijk gebaseerd op hun oorspronkelijke ordening. Vooralsnog is echter slechts de oorspronkelijke structuur van de Cochin - archieven betrekkelijk duidelijk omdat een inventaris van dit materiaal uit 1795 is gepubliceerd (zie de inleiding bij de Cochin - archieven). Hierom konden de archieven van Nagapatnam / Pulicat, Surat en Bengalen nog niet herordend worden (uitgezonderd van het materiaal in de categorie documentatie). Wat betreft de Cochin - archieven zijn de stukken waarvan de inhoud tamelijk duidelijk is, verdeeld in series die of genoemd worden in de uitgegeven inventaris van 1795 of vanzelf duidelijk zijn (voornamelijk materiaal afkomstig van of aangaande de weeskamer). De volgorde van de afzonderlijke series zoals die gegeven wordt in de inventaris uit 1795 is enigszins aangepast aan de huidige archivistische standaarden.
Deze voorlopige en gedeeltelijke herordening heeft tot gevolg dat een substantieel deel van de archieven nog is geclassificeerd als "diversen" en "nog niet geïnventariseerde stukken". Voorlopig dient men de bestaande lijsten en catalogi te raadplegen voor de inhoud van deze inv. nrs. Daarnaast geeft deze inventaris de originele opschriften op de kaften (voorzover deze nog aanwezig zijn) van de stukken in kwestie.