Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van het archief

Verwant archiefmateriaal

Gerelateerde archieven en collecties
Hieronder volgen enkele voor de hand liggende archieven en verzamelingen die verwant zijn aan de Nederlandse archieven in de Tamil Nadu Archives. Voor ander gerelateerd materiaal kan men de TANAP - website (www.tanap.net) raadplegen en de twee delen van de serie Dutch Sources on South Asia (zie de literatuurlijst).
Archief van de voormalige Nederlandse bezittingen in Voor - Indië (1703 - 1826)
Nationaal Archief, Den Haag, Nederland (toegangsnr.: 1.04.19) Dit zijn de delen van de archieven van de kantoren Surat, Coromandel (inclusief India's Visserijkust) en Bengalen die de Nederlanders met zich mee namen toen ze hun vestigingen overdeden aan de Britten in 1825. Als zodanig vormen ze een geheel met de Nederlandse archieven die bewaard worden in de Tamil Nadu Archives.
Archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602 - 1795)
Nationaal Archief, Den Haag, Nederland (toegangsnr.: 1.04.02) Dit zijn de archieven van de bewindhebbers van de VOC, de Heeren XVII, en de Compagnies zes kamers in de Republiek der Nederlanden. De archieven bevatten talloze stukken betreffende de kantoren Surat, Malabar, Ceylon (inclusief de Visserijkust in India), Coromandel en Bengalen, vooral in de serie overgekomen brieven en papieren (stukken ontvangen uit Azië, hetzij direct van de kantoren hetzij via Batavia).
Archief van de Gouverneur - Generaal en Raden van Indië (Hoge Regering) (1612 - 1811)
Arsip Nasional, Jakarta, Indonesië Dit zijn de archieven van de hoogste autoriteit van de VOC in Azië, bestaande uit de Gouverneur - Generaal en Raden, zetelend te Batavia (Jakarta). De hoofden van alle kantoren waren verantwoording verschuldigd aan de regering in Batavia. Dientengevolge bevatten haar archieven vele stukken ontvangen uit of anderszins betreffende Surat, Malabar, de Visserijkust, Coromandel en Bengalen.
Archivalia afkomstig van de Hoge Regering te Batavia (1602 - 1827)
Nationaal Archief, Den Haag, Nederland (toegangsnr.: 1.04.17) Dit is een verzameling van stukken die voornamelijk tot het archief van de Gouverneur - Generaal en Raden in Jakarta behoren, maar in de negentiende eeuw overgebracht zijn naar Nederland. Een aanzienlijk aantal stukken heeft betrekking op Surat, Malabar, de Visserijkust, Coromandel en Bengalen.