Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van het archief

Bijlagen

Beknopte literatuurlijst
Arasaratnam, S., Merchants, Companies and Commerce on the Coromandel Coast (1650 - 1740) ( Oxford, 1986). Bes, Lennart, 'Hundreds of Rosetta Stones and Other Patient Papers. The Dutch Records at the Tamil Nadu Archives, Chennai (Madras)', Itinerario, 26, 1 (2003). Das Gupta, A., Malabar in Asian Trade 1740 - 1800 ( Cambridge, 1967). Das Gupta, A., Indian Merchants and the Decline of Surat c. 1700 - 1750 ( Wiesbaden, 1979). Datta, K.K., The Dutch in Bengal and Bihar, 1740 - 1825 ( Patna, 1948). The Dutch in Malabar , red. I.C.S. Galletti, A.J. van der Burg en P. Groot (Selections from the Records of the Madras Government, Dutch Records, 13) ( Madras, 1911); herdruk ( New Dehli, 1984). Dutch Sources on South Asia c. 1600 - 1825: Volume 1: Jos Gommans, Lennart Bes and Gijs Kruijtzer, Bibliography and Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands) ( New Delhi, 2001).Volume 2: Lennart Bes, Archival Guide to the Repositories in the Netherlands Other than the National Archives ( New Delhi, 2005). Gaastra, Femme S., De geschiedenis van de VOC ( Zutphen, 1991). Jacob, H.K. s', The Rajas of Cochin, 1663 - 1720. Kings, Chiefs and the Dutch East India Company ( New Dehli, 2000). Kan, J. van, Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britisch Indië en op Ceylon ( Batavia, 1931). Koshy, M.O., The Dutch Power in Kerala, 1729 - 1758, ( Dehli, 1989). Lannoy, Mark de, The Kulasekhara Perumals of Travancore. History and State Formation in Travancore from 1671 to 1758 ( Leiden, 1997). Lannoy, Mark de, 'Rama Varma, koning van Travancore (1758 - 1798) en de VOC', in A. Huussen, J. de Jong en G. Prince (red.), Cultuurcontacten. Ontmoetingen tussen culturen in historisch perspectief (Historische Studies, 4) ( Groningen, 2001). Meilink - Roelofsz, M.A.P., De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar ( Den Haag, 1943). Meilink - Roelofsz, M.A.P., R. Raben en H. Spijkerman (red.), De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie / The Archives of the Dutch East India Company (1602 - 1795) ( Den Haag, 1992). De Nederlanders in Kerala, 1663 - 1701 . De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de VOC , red. H.K. s' Jacob (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie, 43) ( Den Haag, 1976). Poonen, T.I., A Survey of the Rise of the Dutch Power in Malabar, 1603 - 1678 ( Trichinopoly, 1948). Poonen, T.I., Dutch Hegemony in Malabar and its Collapse A.D. 1663 - 1795 ( Trivandrum, 1978). Prakash, Om, The Dutch East India Company and the Economy of Bengal 1630 - 1720 ( Princeton, 1985). Prakash, Om, European Commercial Enterprise in Pre - colonial India (New Cambridge History of India, V, 5) ( Cambridge, 1998). Raychaudhuri, T., Jan Company in Coromandel, 1605 - 1690. A Study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economics ( Den Haag, 1962). Santen, H.W. van, De Verenigde Oost - Indische Compagnie in Gujarat en Hindustan 1620 - 1660 ( Meppel, 1982). Terpstra, H., De vestiging van de Nederlanders aan de kust van Koromandel ( Groningen, 1911). Winius, George D. en Markus P.M. Vink, The Merchant - Warrior Pacified. The VOC (Dutch East India Company) and its Changing Political Economy in India ( Dehli, 1991).