Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

1   Resoluties

1.7   Resoluties van andere kantoren
4b
Colombo
1666 - 1735
 
618 - 618a
Batavia
1757 - 1763
 
653
Batavia
1760
 
- - - -
Batavia,
1761 - 1770
 
Zie: inv. nr. 668 (onder 1.1).