Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

1   Resoluties

1.8   Extract resoluties van andere kantoren
537
Batavia
1752
 
Bevat ook extract brieven van Batavia.
562a - b
Batavia
1753 - 1760
 
671
Bengalen
1761
 
- - -
Batavia,
1772 - 1773
 
Zie: inv. nr.930 (onder 1.4).
1088
Batavia,
1778 - 1779
 
Bevat ook extract brieven van Batavia.