Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

2.   Memories van overgave, generale transporten en dagregisters

2.4   Inlandse dagregisters.
396
1744.
 
623
1758.
 
742
1764.
 
820
1767.
 
839A - B
1768.