Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

3.   Briefwisseling met patria en Batavia

3.1   Patria

3.1.1   Aankomende brieven.
398
1744 - 1745.
 
547
1752 - 1756.
 
631
1759.
 
659
1760 - 1762.
 
733
1763 - 1767.
 
1265
1786.
 
1338
1789.