Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

3.   Briefwisseling met patria en Batavia

3.1   Patria

3.1.3   Afgaande brieven.
55
1699 - 1708.
 
272
1738 - 1741.
 
429
1746 - 1748.
 
780
1765 - 1769.
 
1229
1784 - 1788.