Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

4.   Briefwisseling met andere kantoren

4.1   Bengalen

4.1.1   Aankomende brieven.
66
1704 - 1712.
 
236
1736 - 1741.
 
- - -
1741
 
Zie: inv. nr. 312 (onder 4.3.1).
333
1741 - 1743.
 
401
1744.
 
524
1751 - 1753.
 
598
1756 - 1763.
 
791
1765 - 1793.