Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

4.   Briefwisseling met andere kantoren

4.2   Coromandel

4.2.1    Aankomende brieven.
214
1735 - 1736.
 
229
1736.
 
261
1738.
 
- - -
1741.
 
Zie: inv. nr. 312 (onder 4.3.1).
359
1743.
 
400
1744 - 1746.
 
448
1747 - 1750.
 
525
1751 - 1760.
 
765
1764 - 1778.
 
1119
1779 - 1792.