Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

4.   Briefwisseling met andere kantoren

4.2   Coromandel

4.2.2   Afgaande brieven.
43
1694 - 1696.
 
129
1723 - 1731.
 
Bevat ook brieven aan Bengalen.
271
1738 - 1740.
 
449
1747 - 1750.
 
528
1751 - 1764.