Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

4.   Briefwisseling met andere kantoren

4.3   Ceylon m.u.v. Tutukorijn [Tuticorin] en onderhorigheden

4.3.3   Bijlagen der aankomende brieven.
424
1746.
 
445
1747.
 
Bevat een stuk in Tamil.
652
1760.
 
732
1763 - 1764.
 
902
1771.