Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

4.   Briefwisseling met andere kantoren

4.3   Ceylon m.u.v. Tutukorijn [Tuticorin] en onderhorigheden

4.3.5   Secrete afgaande brieven.
- - -
1741 - 1747.
 
Zie: inv. nr. 335 (onder 3.2.6).
- - -
1748 - 1750.
 
Zie: inv. nr. 468 (onder 3.2.6).