Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

4.   Briefwisseling met andere kantoren

4.4   Tutukorijn [Tuticorin] en onderhorigheden

4.4.1   Aankomende brieven.
292
Tutokorijn, met bijlagen,
1740.
 
Bevat een stuk in Perzisch.
342
Tutukorijn en Manapaar [Manapadu], met bijlagen,
1742.
 
353
Tutukorijn,
1742 - 1743.
 
Bevat ook brieven aan Tutukorijn.
469
Tutukorijn,
1748 - 1750.
 
518A - B
Tutukorijn,
1751 - 1752.
 
Bevat ook brieven van Koilang [Kollam].
692
Tutukorijn,
1761 - 1764.
 
783
Tutukorijn,
1765 - 1771.
 
945
Tutukorijn, Kaap Comorijn, Manapaar en Ponicail [Punneikayal],
1772 - 1777.
 
1076
Tutukorijn,
1777 - 1781.
 
1413
Tutukorijn,
1792 - 1795.