Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

4.   Briefwisseling met andere kantoren

4.4   Tutukorijn [Tuticorin] en onderhorigheden

4.4.2   Afgaande brieven.
207
Tutukorijn,
1734.
 
262
Tutukorijn,
1738.
 
310
Tutukorijn, Kaap Comorijn [Cape Comorin] en Manapaar,
1741.
 
248
Tutukorijn, Kaap Comorijn [Cape Comorin] en Manapaar,
1742.
 
- - -
1742 - 1743.
 
Zie: inv. nr. 353 (onder 4.4.1).
373
Tutukorijn en Manapaar,
1743.
 
397
Tutukorijn en Manapaar,
1744.
 
446
Tutukorijn,
1747.
 
488
Tutukorijn,
1749 - 1752.
 
564
Tutukorijn,
1753 - 1761.