Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

4.   Briefwisseling met andere kantoren

4.5   Overige kantoren

4.5.2   Afgaande brieven.
5
Malakka,
1674.
 
209
Surat,
1734.
 
Mokka,
1734 - 1736.
 
527
Surat,
1751 - 1764.
 
529
Malakka,
1751 - 1783.
 
1281
Surat,
1786 - 1795.