Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

5.   Briefwisseling met onderkantoren, expedities en commissies

5.4   Kalikoilang [Kayankulam]

5.4.2   Afgaande brieven.
35
1692.
 
790
1765 - 1793.
 
- - -
1781 - 1788.
 
Zie: inv. nr. 1175 (onder 5.3.1).