Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

5.   Briefwisseling met onderkantoren, expedities en commissies

5.6   Kranganoor [Cranganur]

5.6.2   Afgaande brieven.
150
1727.
 
160
1730.
 
201
1734.
 
Bevat ook brieven aan Mangattij.
290
1740.
 
786
1765 - 1774.
 
948
1772 - 1779.
 
Bevat ook brieven aan Aijkotta.
- - -
1774 - 1775.
 
Zie: inv. nr. 992 (onder 4.3.1).
1028
1775 - 1778.
 
1039
1776.
 
Bevat ook brieven aan Aijkotta en andere onderkantoren.
- - -
1777 - 1778.
 
Zie: inv. nr. 1070 (onder 5.6.1).
- - -
1777 - 1778.
 
Zie: inv. nr. 1070 (onder 5.6.1).
- - -
1779 - 1780.
 
Zie: inv. nr. 1110 (onder 5.6.1).
- - -
1780 - 1781.
 
Zie: inv. nr. 1133 (onder 5.6.1).
1143
1780 - 1785.
 
Bevat ook brieven aan andere onderkantoren.