Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

5.   Briefwisseling met onderkantoren, expedities en commissies

5.7    Aijkotta [Azhikkodu]

5.7.2   Afgaande brieven.
- - -
1772 - 1779.
 
Zie: inv. nr. 948 (onder 5.6.2).
1038
1776.
 
- - -
1776.
 
Zie: inv. nr. 1039 (onder 5.6.2).
1079
1778.
 
- - -
1779 - 1780.
 
Zie: inv. nr. 1110 (onder 5.6.1).