Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

8.   Overige briefwisseling

8.3    Secrete afgaande brieven.
- - -
1731 - 1634.
 
Zie: inv. nr. 174 (onder 3.2.6).