Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

9.    Briefwisseling tussen andere kantoren onderling

9.1    Aankomende en afgaande brieven.
280
Van Surat aan Batavia,
1739.
 
Met bijlagen.
425
Van Bengalen aan Batavia,
1746.
 
976
Van Surat aan Batavia en Patria,
1774.
 
881
Van Tutukorijn [Tuticorin] aan Batavia,
1770.