Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

10.   Justitie

10.3   Obligaties en borgtochten.
- - -
1744 - 1752.
 
Zie: inv. nr. 405 (onder 10.2).
420
1745 - 1751.
 
Bevat een tekst in Malayalam op palmblad en stukken in Perzisch en Tamil.
735
1763 - 1775.
 
1471
1796 - 1797.
 
1473
1796 - 1797.
 
1490
1797 - 1798.
 
1502
1798 - 1800.
 
Bevat ook andere justitiële stukken.