Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

10.   Justitie

10.4   Protocollen van verklaringen.
133
1724 - 1726.
 
179
1732.
 
354
1742 - 1743.
 
1118
1779 - 1789.