Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

11.   Weeskamer

11.1   Resoluties.
399
1744 - 1766.
 
664
1760 - 1766
 
1255
1785 - 1788.
 
1330
1788 - 1793.
 
1334
1786 - 1799.
 
1482
1796 - 1798.
 
1503
1798.
 
1585
1804.