Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

11.   Weeskamer

11.2   Bijlagen der resoluties.
812
1766 - 1772.
 
1253
1785 - 1788.
 
1583
1804 - 1807.
 
1602
1807 - 1808.