Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

11.   Weeskamer

11.7   Omvraagboekjes.
619
1757 - 1769.
 
918
1771 - 1773.
 
1139
1780 - 1782.
 
1217
1784.
 
1506
1799.
 
1511A - B
1800.
 
1532
1801.
 
1545
1801 - 1802.
 
1561
1803.
 
1573
1804.
 
1578
1804 - 1805.
 
1591
1805 - 1806.
 
1605
1808.