Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

12.   Diversen

12.2   Bevindingen der minderheden.
386
1744.
 
499
1750.
 
516
1751 - 1752.
 
726
1763 - 1764.
 
841
1768.