Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

12.   Diversen

12.7   Venduboeken.
1077
1777 - 1792.
 
1147
1780 - 1794.
 
1320
1788 - 1793.
 
1528
1800 - 1801.