Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

12.   Diversen

12.14   Stukken van of betreffende het hospitaal.
1240
Ordonnanties,
1785 - 1786.
 
1277
Ordonnanties,
1786 - 1788.
 
1310
1788 - 1789.