Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

14.   Documentatie
1
Publicatie,
1657.
 
21 - 21A
Ulrik Huber, De Heedendaagse Rechtsgeleertheyt,
1686.
 
40
Petrus [P]eckius, Verhandelinge van Hand - opleggen ende besetten: dat is Arrest op Persoon ende Goederen, (vertaald en becommentarieerd door Simon v. Leeuwen), 2 exemplaren.
1686.
 
141
Codex Batavus of Hollands, Zeeuws en Generaliteits Recht, Delft,
1726.
 
1622
Publicatie, zonder datum.
 
1623
Publicatie, zonder datum.
 
1633A - B
Memorie van overgave van Commandeur Hendrik Adriaan van Rheede aan Jacob Lobs uit 1677, met annotaties van Marten Huisman gemaakt in de Raad ter order van Hoge Regering te Batavia, kopie uit 1799 en incomplete kopie van recentere datum.