Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B.   Archivaria van het VOC - kantoor Coromandel (te Nagapatnam/ Pulicat) en rechtsopvolgers