Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

B.   Archivaria van het VOC - kantoor Coromandel (te Nagapatnam/ Pulicat) en rechtsopvolgers

1.   Nog niet geïnventariseerde stukken
799
1766.
 
924
1772.
 
977
1774.
 
1957
1777.
 
1612
1818.
 
1614
1818 - 1825.
 
Opschrift: "Prothocol, 1818 - 1825, waaragter nog gebonden zijn een Acte van Hypoteek [?] door wijlen den Heer Simon [?] ... den bij de weeskamer van ... nevens 4 Huijs en grond ...".
1615
1818 - 1825.
 
Opschriften, deel 1 en 2: "Overdrachts Boek van alle Huysen en Gronden opgenoomen te Palliakatta", deel 3: idem met "door ... Bronneka... ... Resident"; bevat een groot aantal plattegronden van huizen en gebouwen in Pulicat en teksten op palmblad.
1616
1819 - 1820.
 
Opschriften, deel 1: "Vendu Rollen van den Sequester, 1819, Gehouden door Wijlen den Heer Gerrit Willem Canter Visscher & door zijn successeur de Heer D. Bronne[kam?]", deel 2: "Vendu Rolle, 1819 - [1820], gehouden door de heer D. Bronnekam".
1617
1819 - 1821.
 
Bevat stukken in Tamil of Malayalam en teksten op palmblad.
1618
1820 - 1821.
 
Opschrift: "Proceszaak van Mr. Peter Cachart contra Rayloe Chitty"; bevat stukken in Tamil of Malayalam en teksten op palmblad.
1619
1821 - 1823.
 
Opschrift: "Proces Bondel"; bevat stukken in Tamil.
1620
1823.
 
Opschrift: "Register van alle zodanige Maniums [?] verleend Aan de Ingesetenen en Landbouwers van 't Eiland Erikan, Dorpen Mangewakum, Aurewakum en 't gehucht Cannantorre, zomede van S/T[?]angal"; bevat een stuk in Tamil.
1621
1823.
 
Opschrift: "Billiet Bondel".
1642
1755 - 1756.