Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

C.   Archivalia van VOC - kantoor Surat (te Surat) en rechtsopvolgers

1.   Nog niet geïnventariseerde stukken
1307
1788.
 
1643
1748.
 
1644
1749 - 1791.
 
1645
1750.
 
1646
1751 - 1771.
 
1647
1750 - 1753.
 
1648
1752.
 
1649
1756 - 1763.
 
1650
1756 - 1762.
 
1651
1764 - 1791.
 
1652
1760.
 
1653
1770 - 1771.
 
1654
1763.
 
1655
1763 - 1764.
 
1656
1765.
 
1658
1768.
 
1659
1768 - 1788.
 
1660
1769.
 
1661
1773.
 
1662
1757.
 
1663
1775.
 
1664
1777.
 
Bevat stukken in Perzisch.
1665
1748 - 1798.
 
1666
1790 - 1797.
 
1667
1790 - 1795.
 
1668
1792.
 
1669
1793 - 1797.
 
1670
1780 - 1793.
 
1672
1768 - 1796.
 
Bevat ook stukken uit Cochin en een plattegrond van "het huis Oddempalij" en stukken in Engels.