Voorlopige inventaris van de archieven van de VOC - kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengalen en rechtsopvolgers (zogenaamde "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Beschrijving van de archiefbestanddelen

D.   Archivalia van het VOC - kantoor Bengalen (te Chinsura) en rechtsopvolgers

1.   Nog niet geïnventariseerde stukken
981
1774.
 
1673
1792 - 1794.
 
1674
1784, 1792 - 1798.
 
Bevat een stuk in Bengaals.
1675
1822 - 1825.
 
Opschrift: "Prothocol van den Fungerende Notaris P.T.G. Overbeek".
1676
1775 - 1776.
 
Opschrift: "Protocol van den Eerste Clerq J.H. Gueren".
1677
1733 - 1734.
 
Bevat stukken in Perzisch.
1678
1760.
 
Bevat stukken in Perzisch en Bengaals.
1679A - B
1721 - 1723, 1746.
 
1680
1772 - 1773, 1782, 1794 - 1800, 1813 - 1827, 1833 - 1838.
 
Bestaat uit:
Diverse Nederlandse stukken, 1772 - 1773 (folio's 1 - 125).
Britse stukken, c. 1827 (folio's 127 - 327).
Notulen van de weeskamer, 1794 - 1799 (folio's 329 - 394).
Formulieren van eden (folio's 395 - 447).
Rekeningen, 1800 (folio's 449 - 469).
Rekeningen van de weeskamer, 1814 - 1817 (folio's 471 - 511).
Diverse Nederlandse stukken (folio's 513 - 587).
Criminele requestrol, 1813 - 1824 (folio's 589 - 612).
Stukken betreffende de weeskamer, 1825, 1833 - 1838 (folio's 613 - 1082).
Brits contract, 1782 (folio's 1083 - 1091).
1681
1774.
 
Opschrift: "Protocol van den Gew. Clercq A. Dingshoff"
1682
1772 - 1779.
 
Bevat:
Stukken met opschrift "Protocol van de gezwooren Clerq Fredrik Weeman", 1776.
Stukken met opschrift "Protocol van den Secretaris Jacob Eilbracht", 1772 - 1778.
Losse protocollen, 1775, 1777, 1779.
1685
1775 - 1825.
 
Bevat stukken in Bengaals.
1687
1786 - 1798.
 
Bevat stukken in Bengaals.
1688
1761 - 1768.
 
1689
1770 - 1771.
 
1690
1818 - 1820.
 
1691
1801 - 1802, 1808, 1810 - 1812, 1818, 1820.
 
Opschrift: "Protocol van Johannes Muller eerste gezwoore clercq".
1692
1756 - 1759.
 
Opschrift: "Protocol".
1693
1743.
 
Opschrift: "Protocol".
1694
1740 - 1743.
 
1695
1780 - 1785.
 
1696
1731 - 1738, 1758.
 
1697
Zonder datum
 
Bevat ook documentatie.
1698
1793 - 1794.
 
Opschrift: "Principaal Journaal en Groot Boek van de Lijnbaan".
1699
1785 - 1825.
 
Stukken met opschrift "Registratie Boek van verleende kwitantien voor de ontvangsten verhandeld In de kassa Rekeningen", 1822.
Stukken met opschrift "Journaal en Groot Boek van de Lijnbaan", 1794 - 1795.
Stukken met opschrift "Registratieboek van verleende ordonnancien voor de Betalingen verhandeld in De Kassa Rekeningen", 1822.
Stukken met opschrift "Klad Ordonnantie Boek Residentie Chinsura", 1821.
Stukken met opschrift "Gequalificeerde Roll", 1794.
Stukken met opschrift "Copij Sequestratie Boek van den Sequester Teunis van den Broeck", 1785 - 1790.
Stukken met opschrift "Sequestratie Boek van den Sequester Cornelis Johannes van Nierop", 1791.
1700
1791,1823 - 1825.
 
1701
1795 - 1796, 1822.
 
Opschrift: "Ordonnantien tot de Aparte Boeken".
1702
1826 - 1834.
 
1703
1835.
 
Bevat slechts stukken in Engels.
1705
1822 - 1824.
 
Opschrift: "Repertoire van den Notaris P.T.G. Overbeek, 1822, Inhoudende relaas van 79 Actens gepasseerd in de residentie Chinsurah".
1706A - B
1738 - 1822.
 
1708
1823.
 
Opschrift: "Kas Rekening der Residentie Chinsura in Bengalen".
1709
1823 - 1824.
 
1710
1782 - 1818.
 
1711
1792 - 1793.
 
Opschrift: "Principaal Journaal en Groot - Boek van de Lijnbaan".
1712A - B
1825.
 
Bevat stukken stukken in Engels.
1713
1796 - 1815.
 
1714
1797, 1813 - 1815.
 
Bevat slechts stukken in Engels.
1715
1750 - 1755.
 
1716
1831 - 1838.
 
1717
1821 - 1823.
 
1718
1792 - 1797, 1807 - 1825.
 
Bevat stukken in Bengaals.
1719
1801 - 1804, 1825.
 
1721
1796 - 1803, 1817 - 1820.
 
Bevat stukken in Perzisch en Bengaals.
1722
1822 - 1825.
 
Bevat een groot aantal stukken in Bengaals.
1723
1824.
 
Opschrift: "De depositien genoomen door de justitiele Commissarissen op ... van den Resident als tol zijn Edelens zaak dienstig volgens de daartoe bekoomen order".
1724
1801 - 1807.
 
1725
1825.
 
Opschrift: "Civille Rekwest Rolle".
1726
1819 - 1822.
 
Opschrift: "Civille Rolle".
1727
1811 - 1822.
 
1728
1818 - 1824.
 
Opschriften, deel 1: "Civiele Rolle", 1818, deel 2: "Fousdary [?] Adawlat [?]", deel 3: "Maandelijksch Rapport Boek van uitgewezene zaaken, 1821, in de Foujdary Adalet".
1729
1771 - 1818.
 
1730
1812 - 1814, 1817 - 1825.
 
Opschriften, deel 1: "Quitantien van de Weeskamer", 1812 - 1814, deel 2: "Quitancies van de Weeskamer te Hougly in Bengale", 1817 - 1825.
1731
1810 - 1812, 1823 - 1824.
 
Opschrift deel 2: "Crim.le Rolle", 1823 - 1824.
1732
1775, 1811 - 1824.
 
1733
1799 - 1813.
 
1734
zonder datum.
 
Bevat slechts stukken in Armeens en Bengaals.
1735A - B
1801 - 1832.
 
1737
1793 - 1794.
 
1742
1799 - 1801.
 
Bevat slechts stukken in Engels.
1743
1825, 1827 - 1828.
 
Bevat slechts stukken in Engels.
1744
1772 - 1782.
 
Opschrift: "Trouw ...".
1751
1792 - 1793.
 
1752
1793 - 1794.
 
1753
1828 - 1832.
 
Bevat slechts stukken in Engels.
1754
1832 - 1852.
 
Bevat slechts stukken in Engels en Armeens.
1760A - B
Zonder datum.
 
Bevat slechts stukken in Engels.
1761
1665 - 1672.
 
Bevat stukken in Engels.
1762
1688 - 1730.
 
1763
1813 - 1818.
 
Bevat stukken in Frans, Perzisch of Arabisch en Portugees.